Vi Organic ( วี ออร์แกนิก ) เราส่งเสริมการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Vi จึงมุ่งมั่นพัฒนา และสร้างสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบริสุทธิ์ เราคัดสรรวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองจากองค์กรเกษตรอินทรีย์ นานาชาติ เช่น USDA (สหรัฐอเมริกา) ECOCERT (ยุโรป) ไม่มีการทดลองกับสัตว์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับระดับสากลในราคา ที่เหมาะสม เราหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา ใช้วัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเป็นส่วนผสม เลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่มีส่วนผสมจากสารเคมีรุนแรงที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง เช่น SLS, SLES, Sulfate, Parabens, Artifical colours, DEA, TEA ไม่ใช้วัตถุดิบที่มาจากสัตว์ No Animal Testing ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยผ่านกลุ่มอาสาสมัครในห้องทดลองวิทยาศาสตร์เท่านั้น และมีนโยบายไม่ทดสอบผลิตภัณฑ์ใดๆกับสัตว์ หรือให้ตัวแทนจากบริษัทอื่นเป็น ผู้ทดสอบให้ ไม่ใช้วัตถุดิบจาก Petro-chemicals เช่น Paraffin และ Petrolium ไม่ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์ของ Vi ทุกประเภท ผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้วว่าไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง เพื่อมอบความปลอดภัยสูงสุดอย่างแท้จริง

สินค้าขายดี

close

Wishlist