Kareshine

Kareshine มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาหนังศีรษะและเส้นผมที่เห็นผลและต้องปลอดภัย โดยปัญหาผมร่วงเป็นปัญหาแรกที่ทางแบรนด์สนใจและให้ความสำคัญ เพราะเราตระหนักดีว่า ปัญหาผมร่วง ไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกแต่สำคัญกับจิตใจและความรู้สึกของผู้ที่มีปัญหา ทำลายความมั่นใจ ส่งผลต่อการแสดงออก จนอาจทำให้พลาดโอกาสและสิ่งสำคัญในชีวิตได้ จากมุมมองต่อปัญหาผมร่วงของเรา Kareshine Anagen Series จึงได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาผมร่วงอย่างครอบคลุม สร้างผมใหม่ได้ยั่งยืน ภายใต้การควบคุมและพัฒนาสูตรโดยแพทย์ผิวหนังเฉพาะทาง

สินค้าขายดี

close

Wishlist