นโยบายการยกเลิกออเดอร์อัตโนมัติ หากลูกค้าทำออเดอร์ไม่สมบูรณ์

กำหนดชำระเงินของลูกค้า จะต้องทำออเดอร์ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 48 ชม.หรือ 2 วัน นับตั้งแต่เริ่มเข้า Precess Check Out

กรณี : ลูกค้าเลือกการชำระเงินแบบโอนเงิน แล้วยังไม่แนบสลิป จะเริ่มนับไป 48 ชม. หากเกินนั้น ระบบจะทำการยกเลิกอัตโนมัติ

กรณี : ลูกค้าเลือกตัดบัตรเครดิต ทั้ง Omise และ Chillpay และการชำระเงินแบบอื่นๆภายใต้สองเอเจนซี่นี้ หากจ่ายไม่สมบูรณ์ จะเริ่มนับไป 48 ชม. หากเกินนั้น ระบบจะทำการยกเลิกอัตโนมัติ 

*ระยะเวลา 48 ชม. สตอคจะถูกจองในออเดอร์นั้นๆ แต่หากเกินกำหนดชำระ สตอคสินค้าจะกลับเข้าสู่ระบบทันที

close

Wishlist