Beauty of Joseon

Beauty of Joseon เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในแบบฉบับ K-Beauty โดยมีจุดยืนของความเป็นคลีนบิวตี้ มีเรื่องราวของแบรนด์ที่น่าสนใจโดยมีรากฐานจากสมัยราชวงศ์โชซอน หญิงจากครอบครัวชั้นสูงจะเน้นการดูแลผิวให้สะอาด แต่งหน้าแบบมินิมอล มากกว่าการแต่งหน้าแบบใช้สีฉูดฉาด Beauty of Joseon จึงเป็นแบรนด์ที่ตีความคุณค่าความงามด้วยการดูแลผิวแบบดั้งเดิมจากธรรมชาติ ในรูปแบบที่ทันสมัย

อ้างอิงจากหนังสือ 'Gyuhap Chongseo’ (กยูฮับ ชองโช) กล่าวถึงรวมถึงภูมิปัญญาของชีวิตคนในยุคโชซอน ทำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบฮันบัง (ยาสมุนไพรเกาหลี) โดยแบรนด์หยิบมาตีความใหม่ ต่อยอดเป็นความงามที่รักษาวิธีการดั้งเดิมจากธรรมชาติมาปรับเข้ากับรูปแบบสมัยใหม่ตามภูมิปัญญาของราชวงศ์โชซอนเพื่อผิวที่แข็งแรง สดใส

Beauty of Joseon เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในแบบฉบับ K-Beauty

Beauty of Joseon เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในแบบฉบับ K-Beauty

Beauty of Joseon เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในแบบฉบับ K-Beauty

สินค้าขายดี

Beauty of Joseon เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในแบบฉบับ K-Beauty โดยมีจุดยืนของความเป็นคลีนบิวตี้ มีเรื่องราวของแบรนด์ที่น่าสนใจโดยมีรากฐานจากสมัยราชวงศ์โชซอน หญิงจากครอบครัวชั้นสูงจะเน้นการดูแลผิวให้สะอาด แต่งหน้าแบบมินิมอล มากกว่าการแต่งหน้าแบบใช้สีฉูดฉาด Beauty of Joseon จึงเป็นแบรนด์ที่ตีความคุณค่าความงามด้วยการดูแลผิวแบบดั้งเดิมจากธรรมชาติ ในรูปแบบที่ทันสมัย

อ้างอิงจากหนังสือ 'Gyuhap Chongseo’ (กยูฮับ ชองโช) กล่าวถึงรวมถึงภูมิปัญญาของชีวิตคนในยุคโชซอน ทำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบฮันบัง (ยาสมุนไพรเกาหลี) โดยแบรนด์หยิบมาตีความใหม่ ต่อยอดเป็นความงามที่รักษาวิธีการดั้งเดิมจากธรรมชาติมาปรับเข้ากับรูปแบบสมัยใหม่ตามภูมิปัญญาของราชวงศ์โชซอนเพื่อผิวที่แข็งแรง สดใส

close

Wishlist