All About You

All About You ( ออล อะเบ๊า ยู ) เป็นร้านคัดสรรผลิตภัณฑ์ความงามออร์แกนิกและธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นนำเสนอสินค้าที่มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า แต่ในความเป็นจริงนั้นผลิตภัณฑ์ความงามที่ปลอดภัยสามารถมีส่วนผสมของสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ได้ แต่สารเหล่านั้นต้องมีการรับรองและพิสูจน์ว่าปลอดภัย ซึ่งนอกจากตัวสารนั้นๆจะปลอดภัยแล้ว ยังต้องใส่มาในปริมาณที่เหมาะสมด้วย ดังนั้นเราจึงตัดสินใจรีแบรนด์ มุ่งสู่การเป็นผู้นำเรื่องคลีนบิวตี้ในประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการนำเสนอให้กับลูกค้าของเรา โดยที่เรายังคงความพิถีพิถันในการคัดเลือกสินค้าที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ

สินค้าขายดี

All About You กับนโยบาย

All About You เป็นร้านคัดสรรผลิตภัณฑ์ความงามออร์แกนิกและธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นนำเสนอสินค้าที่มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า แต่ในความเป็นจริงนั้นผลิตภัณฑ์ความงามที่ปลอดภัยสามารถมีส่วนผสมของสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ได้ แต่สารเหล่านั้นต้องมีการรับรองและพิสูจน์ว่าปลอดภัย ซึ่งนอกจากตัวสารนั้นๆจะปลอดภัยแล้ว ยังต้องใส่มาในปริมาณที่เหมาะสมด้วย ดังนั้นเราจึงตัดสินใจรีแบรนด์ มุ่งสู่การเป็นผู้นำเรื่องคลีนบิวตี้ในประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการนำเสนอให้กับลูกค้าของเรา โดยที่เรายังคงความพิถีพิถันในการคัดเลือกสินค้าที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ

All About You กับการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอย่างแรกคือโลโก้ของร้าน ใช้นกบลูเบิร์ดมาเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสาร มีความหมายว่านกช่างเลือกที่ออกเดินทางไปทั่วโลก เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ความงามที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และมีรูปดอกไม้ในโลโก้ แทนสัญลักษณ์แห่งความงามและความใส่ใจ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงต่อมาก็คือสินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น มีสินค้าที่เป็นส่วมผสมจากสารสังเคราะห์สารเคมีได้ แต่ต้องได้รับการพิสูจน์ว่าสารนั้นๆ มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย โดยเป็นการรับรองจากองค์กรที่มีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้ในระดับสากล

Selector of Clean Beauty 

ความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็น ผู้นำเรื่องคลีนบิวตี้ในประเทศไทย ทาง All About You ยังวางตัวเองเป็น พาร์ทเนอร์ที่คัดความสวยคลีนมาให้คุณ เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิด ผู้ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้าได้ทดลองและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช่และเหมาะกับผิวของแต่ละคนอย่างแท้จริง คลีนบิวตี้ คือผลิตภัณฑ์ความงามที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยต้องใช้ส่วนผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิว ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมสังเคราะห์หรือส่วนผสมธรรมชาติก็ตาม ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์คลีนบิวตี้ทุกรายการที่จัดจำหน่ายภายในร้าน All about You จะต้องมีคุณสมบัติตาม 4 ข้อ

1. ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตราย (Non-Toxic ingredient)

2. ฉลากที่โปร่งใส (Transparent label)

3. ไม่ทำการทดลองในสัตว์ (Cruelty free)

4. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly)

close

Wishlist