ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ “บริษัท” หมายความถึง ยูเนียนเมดดิคอล ( ประเทศไทย ) จำกัด และ “ลูกค้า” หมายความถึง บุคคล, ที่ปรึกษา, บริษัท หรือหน่วยงานใดที่มีคำสั่งซื้อกับบริษัท โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบ ก่อนการใช้งานเว็บไซต์นี้

โดยในการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ท่านตกลงว่า ท่านได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เรียบร้อยแล้วและท่านยอมรับข้อตกลงของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อกำหนดทั่วไป

 1. ท่านตกลงว่า บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ได้ตามดุลยพินิจของบริษัท โดยการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ ในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. การใช้งานเว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ภายหลังจากที่มีการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ให้ถือว่าท่านรับรู้และยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขนั้นแล้ว
 3. ท่านตกลงและสัญญาว่าจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้
  • 3.1 ปิดประกาศ, ส่งเสริม หรือส่งข้อความใดๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นหรืออาจเป็นการคุกคาม, ความไม่เหมาะสม, การหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา, การเผยแพร่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือที่ท่านทราบว่ามีเหตุต้องสงสัยว่ามีไวรัส หรือส่วนประกอบที่ทำความเสียหายใดๆ ที่อาจแทรกแซงแพร่กระจายในเว็บไซต์นี้ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคในการใช้งานเว็บไซต์นี้
  • 3.2 ไม่ใช้เว็บไซต์นี้นอกเหนือจากการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • 3.3 เลียนแบบหรือแอบอ้างถึงบุคคลในองค์กร หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ในประการอื่นใดว่าท่านมีความเกี่ยวพันกับบุคคลหรือองค์กร
 4. การใช้บริการต่างๆ และคอนเท้นท์โดยบุคคลภายนอก ในแง่ของข้อความเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า สินค้า และ/หรือ บริการที่เสนอที่มิได้รับอนุญาต เป็นการละเมิดสิทธิที่อาจทำให้ถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

ราคาและผลิตภัณฑ์

 1. บริษัทจะใช้ความพยายามทุกประการให้แน่ใจว่า ราคา, รายละเอียด และขนาดของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้เป็นปัจจุบัน ราคาให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำต้องบอกกล่าว และการสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้การยอมรับของบริษัท โดยเป็นดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว
 2. บริษัทจะใช้ความพยายามทุกประการให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์มีอยู่ในสต็อกสินค้า หากผลิตภัณฑ์หมดเป็นครั้งคราว บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่มีมูลค่าและระดับใกล้เคียงกัน หรือรอคำสั่งซื้อทั้งหมดไว้จนกว่าผลิตภัณฑ์ที่ขาดนั้นจะกลับมาในสต็อกอีกครั้ง ก่อนการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อให้แก่ท่าน
 3. ราคาที่เรียกเก็บในการซื้อบนเว็บไซต์นี้อาจแตกต่างจากราคาที่เรียกเก็บที่หน้าร้าน
 4. ราคาที่เรียกเก็บเป็นราคาที่ใช้ในวันที่คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยัน
 5. คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้การยืนยันการมีอยู่สุดท้าย และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอย่างใดๆ ที่ร้องขอนั้นไม่มีอยู่ ในกรณีที่เราไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใดในคำสั่งซื้อของท่าน เราจะแจ้งท่านทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลล์
 6. รูปภาพและภาพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงภาพเพื่อช่วยให้ลูกค้าทราบผลิตภัณฑ์เท่านั้น ขนาด, มิติ และสีของผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกัน
 7. ท่านมีความรับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของท่าน หรือเป็นไปตามความต้องการส่วนตัวของท่าน เราไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นไปตามความต้องการของท่าน ท่านรับทราบว่า ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานและไม่ได้ผลิตขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ที่เหมาะกับความต้องการพิเศษอย่างใดๆ ที่ท่านอาจมี 

การลงทะเบียนและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี

 1. ลูกค้าต้องลงทะเบียนก่อนทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ ระหว่างที่มีการลงทะเบียน
  • ก.  ท่านต้องให้ข้อมูลในการลงทะเบียนที่ถูกต้องและครบถ้วนกับเรา
  • ข.  ท่านอนุญาตให้เราสันนิษฐานว่า บุคคลใดที่ใช้เว็บไซต์นี้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านคือท่านหรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนท่าน
 2. ท่านต้องรับผิดชอบในการป้องกันชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน ถึงการให้บริการต่างๆและสำหรับกิจกรรม หรือการปฏิบัติการใดๆ ภายใต้รหัสผ่านของท่าน บริษัทไม่สามารถ และจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นนี้
 3. บริษัทมีดุลพินิจโดยเด็ดขาดในการปฏิเสธการลงทะเบียนของลูกค้าผู้มุ่งหวัง และยกเลิกการลงทะเบียนของลูกค้าโดยเหตุใดๆ ก็ตาม
 4. ลูกค้าต้องแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของ All About You ที่ 02-411-3751-3 หรือปรับปรุงข้อมูลของตัวเองได้ใน www.allaboutyou.co.th เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อมูลประจำตัวที่ท่านเคยให้ไว้นั้น เพื่อที่เราจะได้ติดต่อสื่อสารกับท่านได้อย่างมีประสิทธิผล
 5. ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อที่ทำขึ้นทุกครั้งตามการลงชื่อเข้าใช้ของท่านและตกลงชดใช้ให้แก่บริษัทในบรรดาสิทธิเรียกร้อง, ค่าเสียหายอย่างใดๆ ก็ตามที่มีขึ้นโดยบุคคลภายนอกซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลใดที่สั่งซื้อ ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยการลงชื่อเข้าใช้ของท่าน

คำสั่งซื้อออนไลน์

 1. เมื่อท่านได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ท่านประสงค์จะสั่งซื้อผ่าน www.allaboutyou.co.th ท่านจะเห็นค่าบริการ ( บนหน้าเว็บไซต์ ) ท่านต้องชำระค่าบริการที่รวมภาษี และค่าธรรมเนียมในการจัดส่งที่มีผลบังคับใช้อย่างใดๆ
 2. การชำระเงินนั้นสามารถดำเนินการผ่านบัตรเครดิต, การโอนเงินทางธนาคาร, True Money Wallet, Rabbit Line Pay และเคาน์เตอร์ Cenpay สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ลูกค้าจะต้องชำระตามคำสั่งซื้อเต็มจำนวนในขณะที่มีการสั่งซื้อโดยการให้รายละเอียดบัตรเครดิตของท่านกับเราเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน สำหรับการชำระเงินด้วยการโอนเงินทางธนาคาร ลูกค้าต้องทำการชำระเงินภายใน 7 วันนับจากมีคำสั่งซื้อใช้หลักฐานการชำระเงินและเลขที่อ้างอิงที่ถูกต้อง หากไม่ได้รับชำระเงินโดยการโอนเงินทางธนาคารภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดนั้น คำสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ท่านมีทางเลือกโดยอาจชำระเงินด้วยวิธีใดๆ ที่เราได้กล่าวไว้ว่าเป็นวิธีที่เรายอมรับได้ แต่ในกรณีใดๆ เราต้องผูกพันในการจัดหาก่อนที่เราจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน บัญชีบัตรเครดิตหรือบัญชีสมาชิกต้องมีเงินหรือคะแนนของสมาชิกเพียงพอที่จะ ชำระเงินให้แก่เรา ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบบัตรเครดิต เราสงวนสิทธิในการเสนอรูปแบบการชำระเงินและให้ท่านดำเนินการชำระเงินให้แก่ เราในรูปแบบอื่นๆ
 3. เมื่อท่านยื่นคำสั่งซื้อต่อเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่า ท่านจะดำเนินการเช่นนั้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันในวันที่ท่านยื่น คำสั่งซื้อของท่าน ท่านต้องรับผิดชอบในการพิจารณาข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดในแต่ละครั้งที่ ท่านยื่นคำสั่งซื้อของท่าน
 4. เราไม่มีหน้าที่ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านจนกว่าเราจะได้รับคำสั่งซื้อ ของท่าน คำสั่งซื้อจะต้องจัดทำขึ้นและเราจะต้องผูกพันทางกฎหมายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ ให้แก่ท่านเมื่อเรายอมรับคำสั่งซื้อของท่าน การยอมรับจะเกิดขึ้นเมื่อเรายอมรับคำสั่งซื้อของท่านโดยชัดแจ้งโดย การอีเมลล์ถึงท่านในรูปแบบเอกสารอีเมลล์ที่เรียกว่า "การยืนยันคำสั่งซื้อ" ที่ระบุว่า เรายอมรับคำสั่งซื้อของท่าน
 5. จนถึงเวลาเมื่อเรายอมรับคำสั่งซื้อของท่าน เราสงวนสิทธิในการปฏิเสธในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน และท่านสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน

*เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าโปรโมชั่น Flash Sale 

 • สินค้าโปรโมชั่น Flash Sale เป็นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันพฤหัสบดี ลูกค้าต้องแจ้งโอนก่อนเวลา 24.00 น.ของวัน และหากลูกค้าโอนเงินเกินเวลาที่กำหนด ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่โอนเงินคืนทุกกรณี แต่ให้ลูกค้าเลือกสินค้าชิ้นอื่นแทน
 • สินค้ามีจำนวนจำกัด ทางร้านให้สิทธิ์ลูกค้าที่แจ้งโอนก่อน
 • สินค้าโปรโมชั่น Flash Sale ไม่ร่วมโปรโมชั่นส่วนลดใดๆ และไม่นำยอดไปรวมเพื่อรับโปรโมชั่น step ของแถม

การยกเลิก

 1. บริษัทอาจยกเลิกคำสั่งซื้อใดหากผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีอยู่โดยเหตุใดๆ หรือเหตุอื่นใดก็ตามที่ทำให้ไม่สามารถทำการสั่งซื้อนั้นได้ เราจะแจ้งท่านหากเป็นกรณีเช่นนี้
 2. การยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ดำเนินการโดยวัตสันให้ดำเนินการคืนเงินในรูป แบบเช่นเดียวกับการชำระเงิน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการชำระเงินผ่านการโอนเงินทางธนาคาร การคืนเงินจะทำในรูปแบบเช็คส่วนตัว
 3. หากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหรือรับทราบ ข้อมูลหรือความช่วยเหลือต่อไป กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่ 02-411-3751-3

การคืนสินค้า/การคืนเงิน

 1. ท่านจะต้องตรวจสอบสินค้าเมื่อมีการเรียกเก็บในกรณีที่มีความขาดตกบกพร่อง และ/หรือ ความเสียหายอย่างใดๆ หากผลิตภัณฑ์ใดๆ ถูกพบว่าหมดอายุ, ขาดหาย, ไม่ถูกต้อง หรือเสียหายภายในผลิตภัณฑ์นั้นภายหลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อ ท่านจะต้องทำการแจ้งเราผ่านทางเว็บไซต์ อีเมลล์ หรือ โทรแจ้งเราภายใน 14 วันถัดไปนับจากวันที่ส่งมอบ มิฉะนั้น เรามีดุลพินิจในการปฏิเสธคำร้องขอและการใช้สิทธิเรียกร้องของท่านที่ส่งมา ภายหลัง 14 วันนับจากวันที่ส่งมอบ คำร้องทั้งหมดในการขอคืนจะ ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป และเป็นไปตามการอนุมัติของบริษัท
 2. การคืนผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินการจัดการได้โดยมีเหตุดังต่อไปนี้
  • ก. หากผลิตภัณฑ์หมดอายุ / ไม่ถูกต้อง / เสียหายภายในบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์นั้นเมื่อมีการส่งมอบ
 3. All About You ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธผลิตภัณฑ์ที่เปิดแล้วหรือใช้งานแล้ว เราไม่มีความรับผิดต่อท่านต่อความสูญเสีย, ความรับผิด, ต้นทุน, ค่าเสียหาย, ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลนั้น
 4. สินค้าต้องถูกส่งคืนในมูลค่าราคาตามการยืนยันคำสั่งซื้อ
 5. เราไม่รับคืนสินค้าหรือคืนเงินในกรณีที่คำสั่งซื้อของท่านชำระด้วยคะแนนของสมาชิกหรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์
 6. ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไม่อาจคืนได้
 7. ค่าไปรษณีย์ส่งคืน All About You 50 บาท ณ สำนักงานไปรษณีย์ไทยแห่งใดๆ โปรดทราบว่า All About You จะคืนค่าใช้จ่าย 50 บาทหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคน หลังจากครั้งแรกแล้ว ลูกค้าต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการส่งคืนให้กับทางไปรษณีย์เอง เว้นแต่เหตุในการคืนนั้นเป็นความผิดของฝ่าย All About You    
 8. ในกรณีแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-411-3751-3 (รวมถึงกรณีลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องหรือเสียหายจาก All About You)
 9. ในการคืนสินค้าเพื่อจัดเก็บ โปรดคืนในรูปแบบการคืนที่ครบถ้วนพร้อมใบเสร็จตัวจริง ในการส่งคืนทางไปรษณีย์ กำหนดให้ใช้รูปแบบการคืนที่ครบถ้วน โปรดทราบว่า การคืนนั้นจะมิได้ดำเนินการที่ร้านค้า เราจะดำเนินกระบวนการคืนเมื่อได้รับสินค้าที่โกดังสินค้าของ All About You เท่านั้น

การชำระเงิน

 1. เรายอมรับการชำระเงินโดยวิธีดังต่อไปนี้
  • ก.  บัตรเครดิต : Visa, MasterCard
  • ข.  การโอนเงินทางธนาคาร ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย
  • ค. True Money Wallet
  • ง. Rabbit Line Pay
  • จ. เคาน์เตอร์ Cenpay
  ทั้งนี้ทาง All About You ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆในกรณีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงบัตร เครดิต, ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมการโอนเงินทางธนาคารทั้งหมด
 2. ราคาสินค้าทั้งหมดที่กำหนดไว้ให้เป็นค่าเงินบาทไทยและเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 3. การชำระเงินโดยการโอนเงินทางธนาคารต้องได้รับภายใน 7 วันนับจากวันที่มีคำสั่งซื้อโดยใช้ หลักฐานการชำระเงินและเลขที่อ้างอิงที่ถูกต้อง หาก All About You ไม่ได้รับการชำระเงินภายในกำหนดเวลานี้ การสั่งซื้อนั้นเป็นอันยกเลิกและลูกค้าจะได้รับการแจ้งนี้
 4. ในการดำเนินการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ออนไลน์อย่างปลอดภัย เราวางระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเข้ารหัสลับข้อมูลและธุรกรรมของลูกค้าออนไลน์ของ เรา ด้วยการปฏิบัติการร่วมมือ ROS ระบบนี้จะไม่จัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า เมื่อมีการลงชื่อออก ระบบจะเข้าไปที่เว็บไซต์เกตเวย์การชำระเงินของเราโดยตรงอีกครั้งอย่าง ปลอดภัยในการดำเนินการทำธุรกรรมให้สำเร็จ ในการตรวจสอบข้อมูลการรับรอง SSL ท่านสามารถคลิ๊กขวาที่เม้าส์และเลือก "คุณสมบัติ" & "การรับรอง"
 5. บริษัทอาจกำหนดวงเงินเครดิตสำหรับลูกค้ารายบุคคลเป็นคราวๆ ไป และบริษัทสงวนสิทธิใน การจำกัดการขาย รวมถึงสิทธิในการปฏิเสธการขายให้แก่ลูกค้ารายใด
 6. การชำระเงินเต็มจำนวนตามคำสั่งซื้อต้องชำระเมื่อมีการสั่งซื้อและไม่สามารถ แยกการชำระเงิน ออกเป็นหลายๆครั้งได้ หากการชำระเงินของท่านไม่สามารถประมวลผลได้ จะไม่มีการยอมรับคำสั่งซื้อใดๆ และท่านจะได้รับแจ้งให้ติดต่อกับผู้ออกบัตรของท่านเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานบัตรเครดิต ของท่าน เพื่อดำเนินการสั่งซื้อต่อไป
 7. เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินในคำสั่งซื้อใดๆ โดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
 8. เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายออ นไลน์ในเวลาใดๆ โดยการประกาศผ่านเว็บไซต์, อีเมลล์ และวิธีอื่นใดในการติดต่อสาธารณะ
 9. หากมีการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อใดเรียบร้อยแล้ว แต่คำสั่งซื้อนั้นไม่ได้รับการยอมรับจากเรา ท่านมีสิทธิได้รับเงินคืนผ่านวิธีการเดียวกับการชำระเงินนั้น เราไม่รับผิดชอบในความสูญเสีย, ความเสียหาย, ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ท่านหรือบุคคลใดอาจมีขึ้นในผลของความล่าช้าของกระบวนการขอคืนเงินดัง กล่าวนี้
 10. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์และคูปองอิเล็กทรอนิกส์ของ All About You สามารถใช้แลกได้เฉพาะในการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ www.allaboutyou.co.th เท่านั้น บัตรกำนัลและคูปองอื่นไม่สามารถใช้ในการซื้อสินค้าออนไลน์นี้ได้ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์และคูปองอิเล็กทรอนิกส์ของ All About You ไม่อาจโอนให้ผู้อื่นได้และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดได้
 11. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์หลายใบสามารถใช้ในการสั่งซื้อหนึ่งครั้ง
 12. คูปองอิเล็กทรอนิกส์ให้จำกัดการใช้หนึ่งใบต่อการสั่งซื้อ

การส่งมอบ

 1. ระยะเวลาในการจัดส่งให้เป็นดังต่อไปนี้
  • ก.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้เวลา 1-3 วันทำการ
  • ข.  พื้นที่อื่นนอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในประเทศไทย ใช้เวลา 3-5 วัน
 2. ค่าจัดส่งให้เป็นดังต่อไปนี้
  • ก. ฟรี เมื่อท่านใช้จ่าย 1,000 บาท หรือมากกว่า
  • ข. เมื่อใช้จ่ายไม่ถึง 1,000 บาท เสียค่าลงทะเบียน เป็นจำนวน 35 บาท
  • ค. เมื่อใช้จ่ายไม่ถึง 1,000 บาท เสียค่าส่ง EMS  เป็นจำนวน 50 บาท
  *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในแต่ละเดือน
 3. เราสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งซื้อที่ถือว่าเป็นการค้าตามสภาพ ในกรณีเช่นว่านั้น เราจะดำเนินการสอบสวนและสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อเช่นว่านั้น
 4. เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายหรือหายไปอย่างใดสำหรับลูกค้าผู้ ที่ร้องขอให้วางสินค้าไว้นอกบ้านของเขาและภายหลังจากที่มีการส่งมอบแล้ว
 5. เรามีความประสงค์จะให้ท่านทราบว่า เราคาดหวังว่า หากเราไม่สามารถดำเนินการได้ตามวันส่งมอบที่ท่านประมาณการไว้ได้ เราไม่ต้องรับผิดต่อท่านในความสูญเสีย, ความรับผิดต่างๆ, ค่าใช้จ่าย, ค่าเสียหาย, ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส่งมอบที่ล่าช้านั้นทั้งนี้ภายในขอบเขตที่ กฎหมายอนุญาต
 6. ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อสินค้าเมื่อมีการลงนาม หากลูกค้าคนใดเห็นว่าสภาพกล่องเสียหายเกินรับได้หรือเชื่อว่ากล่องวัสดุถูก แอบเปิด โปรดปฏิเสธในการลงนามรับสินค้าและแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของ All About You

เหตุสุดวิสัย

 1. เราไม่ต้องรับผิดในการผิดต่อหน้าที่ตามสัญญานี้ของเราเมื่อเราถูกขัดขวาง หรือกีดกันจากการปฏิบัติหน้าที่ของเราโดยเหตุอย่างใดๆ นอกการควบคุมตามสมควรของเรา รวมถึง ฟ้าผ่า, เพลิงไหม้, น้ำท่วม, สภาพอากาศเลวร้ายอย่างรุนแรง, การนัดหยุดงาน, การผิดล้อม, ข้อพิพาททางแรงงาน, เหตุสุดวิสัย, สงคราม, การจราจล, ความวุ่นวายในบ้านเมือง, ความเสียหายจากการทำให้เสียทรัพย์, ความล้มเหลวของระบบโทรคมนาคมหรือคอมพิวเตอร์อย่างใดๆ , การปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ , อุบัติเหตุ (หรือโดยความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์เช่นว่านั้นอย่างใดๆ )

การป้องกันข้อมูล

 1. กรุณาอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. เงื่อนไขการใช้งานและข้อกำหนดในการให้บริการของเราให้บังคับตามและตีความ ตามกฎหมายของประเทศไทยและโดยไม่อ้างอิงกฎแห่งกฎหมายขัดกันของประเทศไทย และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขการใช้งานและการให้บริการของเราให้ยื่นต่อศาลที่มี เขตอำนาจในประเทศไทยโดยเด็ดขาด การที่เราไม่บังคับสิทธิของเรานั้นไม่มีผลเป็นการสละสิทธิเช่นว่านั้น ท่านไม่อาจโอนสิทธิหรือถ่ายโอนสิทธิต่างๆ ของท่าน
 2. เราอาจแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานในเวลาใดๆ โดยการปิดประกาศการเปลี่ยนแปลงๆ ในเว็บไซต์นี้ เงื่อนไขการใช้งานฉบับล่าสุดให้แทนที่ฉบับก่อนหน้านี้ทั้งหมด

ข้อกำหนดปฏิเสธความรับผิด

 1. โดยการเข้าถึงและการใช้งาน www.allaboutyou.co.th นี้ ท่านรับรู้และยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงภัยของท่านเอง ภายใต้สิทธิใดๆ ที่ท่านอาจมีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างใดๆ และภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตอย่างเต็มที่ เราไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยตรง, โดยอ้อม, ที่เกิดขึ้น, สืบเนื่อง หรือในเชิงลงโทษอย่างใดๆ หรือต่อความเสียหายในความสูญเสียผลกำไรหรือต่อความสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้น จากการใช้ของ, การเข้าถึงของ หรือความไม่สามารถของผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ โดยปราศจากการจำกัดของความตามที่กล่าวมาแล้วนั้น
 2. เว็บไซต์นี้และข้อมูลและสื่อทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์กำหนดไว้ “ตามที่เป็นอยู่ในเวลานี้” ไม่เป็น การรับประกันใดในรูปแบบใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายหรือข้อกำหนดโดยปริยายอย่างใดๆ ในเรื่องสิทธิ, คุณสมบัติ, ความสามารถทางการค้า, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์, ความเป็นส่วนตัวหรือการไม่ฝ่าฝืน เราไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อความบกพร่องหรือการละเว้นอย่างใดๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้
 3. เราไม่รับผิดชอบและจะไม่มีความรับผิด (ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) ต่อความเสียหาย หรือ ความบาดเจ็บอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างใดๆ ของหรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้/แคตตาล็อก หรือการไม่ดำเนินการ, ความบกพร่อง, การละเว้น, การรบกวน, การลบ, ความชำรุดบกพร่อง, ความล่าช้า ในการดำเนินงานหรือการส่งผ่านข้อมูล, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไวรัส, ความบกพร่องในการติดต่อสื่อสาร, การดักการสื่อสารออนไลน์, ปัญหาโปรแกรมซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ สูญเสียข้อมูลหรือปัญหาความเข้ากันได้), การโจรกรรม, การทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์นี้ไม่ ว่าเป็นการผิดต่อสัญญา, พฤติกรรมบ่ายเบี่ยงอ้อมค้อม, ความประมาทเลินเล่อ หรือ, ภายใต้มูลเหตุอื่นในที่ มีผลโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจากการเข้าถึงหรือการใช้งานอย่างใดๆ ของเว็บไซต์/แคตตาล็อกนี้ หรือการอัพโหลด, การดาวน์โหลด หรือการเผยแพร่ข้อมูล, สื่อข้อความ, รูปภาพหรือสื่ออื่นๆ หรือข้อมูลที่เป็นของหรือ มาจากเว็บไซต์นี้อย่างใดๆ
 4. All About You อาจระงับเว็บไซต์นี้โดยเหตุใดๆ ก็ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการซ่อมแซม, การซ่อมบำรุงหรือการเพิ่มขีดความสามารถที่วางแผนไว้ และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อท่านในการระงับเช่นว่านั้นแต่อย่างใด
 5. All About You สงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือหยุดดำเนินการในแง่มุมหรือการ ใช้งานของเว็บไซต์นี้อย่างใดๆ โดยไม่มีการบอกกล่าวเพียงการซ่อมแซม, การซ่อมบำรุงหรือการเพิ่มขีดความสามารถที่วางแผนไว้ และไม่ต้องรับผิดต่อท่านในการระงับเช่นว่านั้นแต่อย่างใด
 6. All About You สงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือหยุดดำเนินการในแง่มุมหรือการ ใช้งานของเว็บไซต์นี้อย่างใดๆ โดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
close

Wishlist