Hyaluronic Acid VS Sodium Hyaluronate ต่างกันอย่างไร?

กรดไฮยาลูรอนิก ไฮยาลูรอน HA หรือ โซเดียมไฮยาลูรอเนต ชื่อที่สาวกสกินแคร์น่าจะคุ้นหูคุ้นตากัน แท้จริงแล้วมันต่างกันยังไง ไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้นกันดีกว่าค่า