กรุณาอ่าน และทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล ประเทศไทย จำกัด ( "บริษัทฯ" ) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัว บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ อย่างดีที่สุด

 1. ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า

  บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ วัน เดือน ปีเกิด ความสนใจส่วนตัวของท่าน และข้อมูลพื้นฐาน อื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อซื้อสินค้า เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้ว ท่านจะมีสิทธิ์ทุกประการในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในหน้าบัญชีของท่านเอง ยกเว้นข้อมูลบางส่วนที่ต้องแจ้งให้ทางทีมเว็บไซต์แก้ไข รวมถึงได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษ และการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ต่างๆ ของเว็บไซต์

 2. Cookies

  Cookies คือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัทฯอาจเก็บ cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของ ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์ และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ หากท่านไม่ประสงค์ให้ cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่าน ท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ cookies ได้

 3. การเก็บข้อมูลของลูกค้า


  บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้า เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่ เหมาะสมที่สุด ซึ่งบริษัทฯอาจส่งอีเมล์ถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 4. การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า

  บริษัทฯจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ บริษัทฯ ต้องทำการขออนุญาตจากท่านก่อน

 5. ข้อควรระวัง

  ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกัน ความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

close

Wishlist