Shan ( ฉัน ) ริเริ่มในปี 2017 แบรนด์ที่เกิดจากความรักความใส่ใจ เมื่อคนในครอบครัวของเราต้องเลี่ยงการให้สารเคมีโดนร่างกาย จึงพยายามหาสินค้าที่ทําจากวัตถุดิบธรรมชาติ มาใช้ ยิ่งศึกษายิ่งสนใจ ยิ่งเห็นใน ‘ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ’ จนในที่สุดอยากลองทําผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีส่วนผสม 95-100% มาจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีอันตราย ‘ฉัน’ ต้องทำความสะอาดผิวได้อย่างปลอดภัย แบบไม่มีสาร SLS, ไม่มี Mineral Oil, ไม่มี Paraben พร้อมให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวด้วยน้ำมันสกัดจากพืชบริสุทธิ์ 100 % ‘ฉัน’ นึกถึงความผ่อนคลาย สงบ ปลอดโปร่งเวลาที่อาบน้ำแล้วได้กลิ่นความหอมจากดอกไม้ พืชพรรณที่สกัดจนได้น้ำมันหอมระเหย ( Essential Oil ) เป็นกลิ่นหอมบําบัด (Aromatherapy) ‘ฉัน’ จึงใส่ใจเรื่องของวัตถุดิบเป็นอย่างมาก ทั้งส่วนผสมหลัก ทั้งกลิ่นจากธรรมชาติที่จะช่วยทําให้ผิวกายและจิตใจชุ่มชื่นไป พร้อมๆกัน -

สินค้าขายดี

close

Wishlist