ริ้วรอย

ริ้วรอย

       ริ้วรอยแห่งวัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถชะลอการเกิดริ้วรอยได้ถ้ารู้จักการป้องกัน สาเหตุของการเกิดริ้วรอย เช่น อายุ กรรมพันธุ์ และตัวการสำคัญที่ทำให้ผิวเสื่อมสภาพและเกิดริ้วรอยได้เร็ว ได้แก่ แสงแดด มลภาวะ สุรา บุหรี่ ความเครียด การนอนตะแคงข้างใดข้างหนึ่งเป็นเวลานาน การแสดงอารมณ์ทางสีหน้า การแต่งหน้าจัด ฯลฯ