Kent ( เคนท์ ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1777 เป็นบริษัทเก่าแก่ในสหราชอาณาจักรที่มีความเชี่ยวชาญโดดเด่นในด้านการผลิตแปรงทุกประเภท ด้วยคุณภาพอันดีเยี่ยมจึงได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ ในพระบรมราชานุญาตเป็นเวลายาวนานถึง 9 รัชกาลตั้งแต่สมัยพระเจ้าจอร์จที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรจนถึงปัจจุบัน

สินค้าขายดี

close

Wishlist