FRESH PLUS

FRESH PLUS ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียก ผลิตจากผ้าที่มีความหนานุ่มเป็นพิเศษ ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และพาราเบน ออร์แกนิค เหมาะสำหรับคนแพ้ง่าย ผิวบอบบาง เด็กสามารถใช้ได้ มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดจำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วถึง พร้อมกับสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคอย่างสูงสุด

FRESH PLUS

ผ้าเช็ดทำความสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื้อผ้าสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ มีส่วนผสมของอโรเวร่า ออแกนิค ช่วยให้ผิวนุ่ม ชุ่มชื้น ลดการละคายเคือง เหมาะกับผิวบอบบาง แพ้ง่าย ไม่มีส่วนผสมของพาราเบน แอลกอฮอล์และน้ำหอม ทำให้ไม่เกิดการระคายเคือง มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดจำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วถึง พร้อมกับสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคอย่างสูงสุด

ผ้าที่ย่อยสลายได้คืออะไร

เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเส้นใยสังเคราหะทั่วไป ถูกกำจัดเป็นขยะ จะใช้เวลาในการย่อยสลายนานหลายสิบปี แต่ด้วยเทคโนโลยี กระบวนการสลายตัวจะเริ่มเมื่อเสื้อผ้าถูกทิ้งในหลุมฝังกลบ จุลินทรีย์ที่อยู่ในดินจะกระตุ้นเส้นด้ายให้เกิดการย่อยสลายทางชีวภาพ ซึ่งแตกต่างจากเส้นใยชนิดอื่นๆ ที่ต้องใช้เวลาหลายสิบปีในการสลาย ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างอนาคตที่ดีสำหรับคนรุ่นต่อไป ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบการจัดการใช้น้ำอย่างเป็นระบบ และการลดก๊าซเรือนกระจก ก่อนปล่อยน้ำสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยรักษาโอโซนและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติเส้นใยสังเคราห์ Polyamide เหมือนกันทุกประการ ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภค อาทิเช่น สัมผัสที่นุ่มนวล การระบายอากาศที่ดี การดูดความชื้น การซักทำความสะอาด แห้งไว สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

close

Wishlist