RII

Rii ริอิ เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ประเภทสำลี Premium ที่เน้นในเรื่องคุณภาพ ความสะอาด ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% และเป็นแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสำลี ผลิตและพัฒนาสินค้าที่มีความแตกต่างในคุณสมบัติการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน เพื่อตอบสนองตามความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในปัจจุบัน      อีกทั้ง Rii(ริอิ) ยังเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งงแวดล้อมมาเป็นที่หนึ่ง  สินค้าทุกรายการของ Rii(ริอิ) เป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ที่ยึดถือแนวทางการ Reduce Reuse Recycle และการย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

สินค้าขายดี

close

Wishlist