สิทธิประโยชน์สมาชิก
You Member

NEW YOU MEMBER

NEW YOU MEMBER

ซื้อสินค้าครบ 500 บาท ขึ้นไป รับสิทธิ์เป็นสมาชิกทันที

สิทธิพิเศษ รับ On Top 5% เมื่อซื้อสินค้าครั้งต่อไป ที่ร้าน All About You ทุกสาขา และออนไลน์

รับสิทธิ์สะสมคะแนน 1 บาท = 1 Point

YOU BIRTHDAY

GIFT VOUCHER UP TO 1,500

ส่วนลดแทนเงินสดเมื่อซื้อสินค้าแบรนด์ต่อไปนี้
Juv/ The 28 / Kraam / Mad Hippie Oliv’ / Alteya / Giovanni / Alima Pure Han / Placentor / Thayers

YOU BIRTHDAY
YOU ORGANIC REPEAT & SWOP

YOU ORGANIC REPEAT & SWOP

หลอด เปล่าแลกรับส่วนลด 30%

นําบรรจุภัณฑ์เปล่าที่ใช้แล้วของ AI About You ในกลุ่ม 10 Recommended Items มาแลกซื้อสินค้าใหม่

YOU POINT CASH

คะแนนสะสมแลกส่วนลด

เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ําทุกๆ 800 บาท
You Member
ใช้
1,500
พอยท์
แลก
รับ
ส่วนลดเงินสด
100
พอยท์

YOU POINT DISCOUNT

Point มาแลกซื้อสินค้าลด 50%

เมื่อซื้อครบ 1,000 บาทขึ้นไป (สุทธิหลังหักส่วนลดแล้ว)
YOU POINT DISCOUNT
close

Wishlist