La Canopee

La Canopée ( ลา คาโนปี ) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า จากเมืองแห่งน้ำหอมประเทศฝรั่งเศส 100% Natural Cosmetics เริ่มก่อตั้งในปี 2016 สกินแคร์จากธรรมชาติอย่างแท้จริง ส่วนผสมคัดสรรมาอย่างดีจากสวนออร์แกนิกในเมืองกราสส์ แคว้นโพรวองซ์ เมืองแห่งน้ำหอมของโลกมั่นใจได้ว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบคุณภาพดี ผ่านกระบวนการ Green Chemistry ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผิว รักผิว รักษ์โลก

Green Chemistry ( เคมีสีเขียว ) ศาสตร์แขนงหนึ่งที่ยึดหลักการพื้นฐาน ที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้สารเคมีเป็นอันดับแรก ที่จะต้องไม่เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต รวมทั้งลด ละ เลิก การปล่อยสารเคมีออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

สินค้าขายดี

close

Wishlist