Nectaris

บริษัท เนคทาริส จำกัด โดย CEO, Mr. Burmsu Park มีเป้าหมาย เพื่อสรรหาผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ปลอดสารเคมีเพื่อตอบรับกับทุกความต้องการ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น

บริษัทฯ จึงได้จับมือร่วมกับ OK Bio Lab Company (OKBL) สถาบันวิจัยในประเทศเกาหลีใต้ที่มีความชำนาญในเรื่องของ Bio Technology ภายใต้การรับรองจากรัฐบาลของประเทศเกาหลีใต้ ทำการค้นคว้าผลิตภัณฑ์มากกว่า 1,000 ผลิตภัณฑ์  โดยทำการวิจัยส่วนผสมที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ ผ่านกระบวนการอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ภายใต้ชื่อแบรนด์ 

“NECTARIS”

เนื่องด้วยกระเเสความนิยมของผู้บริโภคที่ชื่นชอบ สินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และใส่ใจการรักษาสุขภาพชองปากที่สะดวกมากขึ้น บริษัทเนคทาริส จึงนำเข้า ผลิตภัณท์   3 Seconds Magic Gargle  น้ำยาบ้วนปากแบบเม็ด นวัตกรรมใหม่ ล่าสุด จากประเทศเกาหลี

สินค้าขายดี

close

Wishlist