Chicky Mild

Chicky Mild ( ชิกกี้ มายด์ ) เพื่อนสนิทของลูกรัก สื่อถึงความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนของเด็กๆ เป็นเพื่อนเล่น เพื่อนที่ไว้ใจของเด็กๆ อยู่ด้วยแล้วปลอดภัย สนุกสนาน ถ้าเปรียบกับสินค้าคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณแม่ไว้วางใจที่จะให้ลูกใช้ สินค้าดีมีคุณภาพ อ่อนโยน ปลอดภัย

No Deet, No Animal Testing, Paraben Free, Silicone Free, Alcohol Free, No Fragrance, No Synthetic Color, Preservative Free, Non GMO 

สินค้าขายดี

close

Wishlist